Regulamin konkursu "Znajdź swoją latarkę"

Liczba komentarzy: 0

 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie„Znajdź Swoją Latarkę”.

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu „Znajdź Swoją Latarkę” (zwanego dalej Konkursem) jest PPHU Kolba Łukasz Matuszczak, z siedzibą w Będzinie 42-506, przy ulicy Limanowskiego 65, zwany dalej Organizatorem.

 

2.Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej www.fenix.pl, należącej do Organizatora.

 

 

§ 2

 

Definicje

  

1. Gadżet – koszulka z logo Fenix, ukryta w każdym z trzech wybranych Schronisk PTTK

 

2. Konkurs – konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin

 

3. Latarka – latarka czołowa Fenix HL30, stanowiąca nagrodę w Konkursie

 

4. Organizator - PPHU Kolba Łukasz Matuszczak, z siedzibą w Będzinie 42-506, przy ulicy Limanowskiego 65

 

5. Uczestnik/ Uczestnicy – osoby biorące udział w Konkursie

 

6. Schronisko – Schronisko PTTK, w którym umieszczono Gadżet 

 

 

§ 3

  

Harmonogram Konkursu

  

1. Rozpoczęcie Konkursu: 02.09.2013

 

2. Zakończenie Konkursu: nie później niż 22.09.2013 

 

§ 4

  

Cel Konkursu

  

1. Celem Konkursu jest promowanie marki Fenix oraz turystyki górskiej.

  

 

§ 5 

 

Zasady uczestnictwa

  

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, partnerzy, współpracownicy oraz członkowie ich rodzin.

 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zarządzające Schroniskami, pracownicy Schronisk, a także ich rodziny i znajomi.

 

4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną latarkę.

 

5. Wygrywa ten Uczestnik, który jako pierwszy dotrze do danego Schroniska, odnajdzie schowany w nim Gadżet oraz wyśle zdjęcie z Gadżetem na adres Organizatora.

 

§ 6 

 

Szczegółowy opis i przebieg Konkursu 

 

1. Gadżet został schowany w trzech różnych Schroniskach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Co tydzień na stronie www.fenix.pl pojawiać się będą podpowiedzi dotyczące miejsca schowania Gadżetu w jednym ze Schronisk w danym tygodniu.

 

3. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie odgadnięcie w jakim Schronisku ukryto Gadżet, dotarcie do Schroniska oraz odnalezienie Gadżetu w Schronisku zgodnie z kolejnymi podpowiedziami.

 

4. W każdym Schronisku znajduje się tylko jeden Gadżet. Wygrywa ten Uczestnik, który znajdzie go jako pierwszy.

 

5. Uczestnik, który znalazł Gadżet, prześle do Organizatora zdjęcie ze znalezionym Gadżetem na adres: j.wajdzik@kolba.pl, w treści maila podając dane adresowe do wysyłki Latarki.

 

6. Po otrzymaniu zdjęcia Organizator wyśle do Uczestnika Latarkę.

 

7. Organizator ma prawo do wykorzystania zdjęcia do celów marketingowych.

 

8. Jeżeli żaden z Uczestników nie odnajdzie któregokolwiek z trzech Gadżetów, nagroda nie zostanie przyznana żadnemu Uczestnikowi.

 

 

§ 7

  

Nagrody

  

1. W puli nagród znajdują się trzy egzemplarze Latarki Fenix HL30.

 

2. Organizator zaświadcza, że Latarki są nieużywane i wysłane będą w oryginalnym opakowaniu.

 

3. Organizator wyśle Latarki do zwycięzców na swój własny koszt.

 

  

§ 8

 

Ochrona danych osobowych

  

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) w celach związanych z wydaniem Nagród

 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 

  

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

  

 

§ 9 

 

Postanowienia końcowe

 

 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:

 

a) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych;

 

b) w przypadku niemożliwości doręczenia Nagród na skutek błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji podanego do ich wysyłki.

 

2. Niniejszy regulamin jest udostępniony na stronie www.fenix.pl

 

 

 

 

 

 Komentarze do wpisu (0)

Kategorie blog

Archiwum

nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Sklep internetowy od home.pl